Hoppa till sidans innehåll

Välkommen på årsmöte 13/12

24 NOV 2015 13:18
Det drar ihop sig till årsmöte för ÖMK Motocross och Enduro. Mötet kommer äga rum söndagen den 13:e december klockan 16:00 på Magasinallén 2E (Ågrenshuset) i Knightecs lokaler, två trappor upp.
  • Uppdaterad: 24 NOV 2015 13:33

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.

 

Föredragningslista:

 

  1. 1.      Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. 2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. 3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. 4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. 5.      Fastställande av föredragningslista.

a)      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.

 

  1. 6.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  2. 7.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  3. 8.      Fastställande av medlemsavgifter.
  4. 9.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Val av

a)      föreningens ordförande för en tid av 1år;

b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2år;

c)      suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1år;

d)     1 revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)      2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till  ordförande;

f)       beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud);.

12.  Övriga frågor.

 

Skribent: Daniel Wikström

Anslut ditt SvenskaSpel
          kort till oss! 

 

 

ÖMK i samarbete med:

sisu
idrottslyftet

 

 

    Vårt Swish-nr
   123 453 81 79

swish

Postadress:
ÖMK Motocross & Enduro - Motorcykel och Snöskoter
Happstavägen 33B
89491 Själevad

Kontakt:
Tel: 0703400237, 0703031391
E-post: This is a mailto link

Se all info